“Vroeger was alles beter”

De familie Zeeman 1920

HET MEESTE RECENTE VERHAAL

Mijn overgrootmoeder Jo Benner heeft op deze website een eigen achtergrondverhaal. De Benner’s spelen dan ook een belangrijke achtergrondrol in de geschiedenis van mijn voorouders. Zo kwam ik terecht bij het verhaal van Bas Benner, die voluit Johan Bastiaan Benner heette. Ook een deel van zijn leven is het waard verteld te worden. Lees maar.

Jo Benner

Van Den Haag naar Rotterdam

Willemina van der Hoop

Werd ze 2 dagen of 90 jaar oud?

Hendrik Gerrits

Olieslager te Zwolle en Hattem.

Kwartierstaten van Jan’s ouders

Neem ze door en vul ze aan

De Segaar’s en Verbiest’en, Leidser kan bijna niet.

Op de vlucht voor de Spanjaarden

Bas Benner

Hij werd opgepakt door de Nazi’s en kwam niet meer terug.

Waar ik woon en wie ik ben

Ik, als mens, kom natuurlijk uit een lange lijn van voorouders. Hoe ik nu leef en in het leven sta is voor een groot deel mede bepaald door mijn opvoeding.

Die opvoeding kreeg ik van mijn vader en moeder. En zij hebben weer een groot deel van hun normen en waarden meegekregen van hun ouders. Zo worden die, uiteraard aangepast aan de heersende tijdgeest, van generatie op generatie overgedragen.

Aangezien iedereen minimaal een vader en een moeder heeft gehad neemt het aantal voorouders per generatie dat je terug in de tijd gaat telkens met een factor twee toe. Ga je zo’n zes generaties terug in de tijd, dan heb je het dus al over 64 voorouders, 32 mannen en 32 vrouwen. Het uitzoeken van de namen van deze mensen, samen met de feitelijke gegevens die bij hen horen, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata wordt ook wel genealogie genoemd. Het is niet moeilijk maar wordt wel steeds lastiger naarmate je verder terug in de tijd gaat. Als je er meer over wilt weten kun je op heel veel websites terecht.

Veel leuker en tegelijk veel moeilijker is om te achterhalen hoe je familie vroeger leefde, wat ze deden als beroep, waar ze woonden, kortom, je probeert een beeld te krijgen van hun omstandigheden.

Daarvoor moet je je beperken tot een kleine selectie van je voorouders. Je moet je ook verdiepen in de geschiedenis om een beeld te krijgen van de algemeen heersende omstandigheden in de tijd dat ze leefden.

Veel moeilijker dus maar ook veel interessanter! Want hoe langer je je met een aantal voorouders bezig houdt en hoe dieper je graaft in hun situatie, des te meer krijgen ze een “gezicht” en worden ze, ook al zijn ze al eeuwen geleden overleden, langzaam maar zeker weer een deel van je familie. Dat graven werkt bijna verslavend.