Over mij en de website

Waar ik woon en wie ik ben

Ik, als mens, kom natuurlijk uit een lange lijn van voorouders. Hoe ik nu leef en in het leven sta is voor een groot deel mede bepaald door mijn opvoeding.

Die opvoeding kreeg ik van mijn vader en moeder. En zij hebben weer een groot deel van hun normen en waarden meegekregen van hun ouders. Zo worden die, uiteraard aangepast aan de heersende tijdgeest, van generatie op generatie overgedragen.

Aangezien iedereen minimaal een vader en een moeder heeft gehad neemt het aantal voorouders per generatie dat je terug in de tijd gaat telkens met een factor twee toe. Ga je zo’n zes generaties terug in de tijd, dan heb je het dus al over 64 voorouders, 32 mannen en 32 vrouwen. Het uitzoeken van de namen van deze mensen, samen met de feitelijke gegevens die bij hen horen, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata wordt ook wel genealogie genoemd. Het is niet moeilijk maar wordt wel steeds lastiger naarmate je verder terug in de tijd gaat. Als je er meer over wilt weten kun je op heel veel websites terecht.

Veel leuker en tegelijk veel moeilijker is om te achterhalen hoe je familie vroeger leefde, wat ze deden als beroep, waar ze woonden, kortom, je probeert een beeld te krijgen van hun omstandigheden.

Daarvoor moet je je beperken tot een kleine selectie van je voorouders. Je moet je ook verdiepen in de geschiedenis om een beeld te krijgen van de algemeen heersende omstandigheden in de tijd dat ze leefden.

Veel moeilijker dus maar ook veel interessanter! Want hoe langer je je met een aantal voorouders bezig houdt en hoe dieper je graaft in hun situatie, des te meer krijgen ze een “gezicht” en worden ze, ook al zijn ze al eeuwen geleden overleden, langzaam maar zeker weer een deel van je familie. Dat graven werkt bijna verslavend.

affiche
Geerdes1920

Wie is Jan?

Kort gezegd, Jan is de optelsom van al zijn voorouders plus wat hij er zelf en zijn omgeving er nog aan heeft toegevoegd.

Dat geef hij weer door aan zijn nakomelingen, of zij dat nu leuk vinden of niet.

En dat, beste lezer, is nu wat we noemen, ‘the circle of life’.

Mijn afkomst

Als geboren Rotterdammer houd ik van aanpakken. Tot op zekere hoogte. Want al ben ik in Rotterdam geboren, ik heb er nooit gewoond. Ik ben opgegroeid in Den Haag en omstreken. En als echte Hagenaar houd ik ook van een goed plan, een logisch plan waarmee je je doelen kunt halen. Zodoende is mijn motto: eerst denken dan doen.

Denken en doen

Logica is belangrijk voor mij. Alles gebeurt met een reden, ook al is het vaak onmogelijk de reden te achterhalen. Dat verklaart ook mijn belangstelling voor geschiedenis. Voor alles wat al gebeurd is. Want alleen door de geschiedenis te kennen kun je iets zeggen over de toekomst. Door het leggen van verbanden tussen gebeurtenissen uit het verleden zijn we in staat met de nodige slagen om de arm iets te voorspellen over wat ons te wachten staat.

Zij die vóór mij kwamen

Zo kan ik ook leren van de mensen van wie ik de genen heb geërfd. Wie waren zij, wat deden zij, wat dachten zij? Waar hoopten zij op, waar droomden zij van, waar rekenden zij op? Waar waren ze bang voor, waar werden ze boos van? Dankzij het feit dat steeds meer archieven online komen en steeds meer mensen met elkaar in contact kunnen komen, wordt het steeds beter mogelijk een glimp op te vangen van hoe mijn (en mogelijk ook uw) voorouders geleefd hebben.