Hoe oud werd Willemina?

Een tweeling op 2e Kerstdag 1824

Toelichting op de akten uit de registers van Deventer

Willem Gerritsen van der Hoop is koetsier. Hij werkt voor een koetsiersdienst. Welke is nog niet duidelijk. Zijn werk brengt hem door grote delen van Nederland en hij is vaak van huis. Om die reden wonen hij en zijn vrouw Luberta nog steeds bij haar ouders in Deventer.

Op zondag 26 december, op 2e Kerstdag 1824 bevalt Luberta van een tweeling, twee meisjes. Maar de bevalling verloopt niet voorspoedig. Eén meisje overlijdt vrijwel direct na de geboorte, de andere leeft maar is ook zwak.

Willem wacht 2 dagen voordat hij aangifte gaat doen van de kinderen. Op de ochtend van dinsdag 28 december komt hij op het gemeentehuis van Deventer en staat hij voor de wethouder Hendrik Willem van Marle, samen met zijn schoonvader Harmen van Noessel. Hij meldt het goede en het slechte nieuws. Zijn overleden kindje wordt, zonder nadere naam, opgenomen in het overlijdensregister. Zijn andere dochtertje, nu 2 dagen oud, wordt genoteerd in het geboorteregister.

Hieronder vind je beide akten uit de registers van Deventer.

Willem’s leeftijd

Opvallend is dat in veel akten waarbij Willem’s leeftijd wordt genoemd, hij heel vaak een jaar jonger wordt genoemd dan hij in werkelijkheid op dat moment is. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij Willem zelf. Hij is geboren op 23 maart 1799 maar hij doet, per ongeluk of met opzet, alsof hij in 1800 is geboren. De ambtenaar vraagt hem naar zijn leeftijd en hij noemt, misschien wel voor het gemak, de laatste twee cijfers van het jaartal. En de ambtenaar gaat er voetstoots van uit dat de man in zijn koetsiersuniform niet liegt.

Eens te meer een bewijs dat informatie uit akten in de Burgerlijke Stand niet altijd voor 100% betrouwbaar kunnen worden aangemerkt

Nog meer droefenis

Maar ook de gezondheid van het tweede meisje, Willemina, is erg broos. Op dezelfde dag dat hij haar geboorte ‘s-morgens aangeeft, sterft Willemina alsnog, aan het eind van de middag van dinsdag 28 december. Het drama is nu compleet.

De volgende dag, woensdag de 29e, gaat Willem opnieuw naar het gemeentehuis en geeft hij het overlijden van Willemina aan. Daar staat hij tegenover dezelfde wethouder Van Marle als de dag ervoor. Je vraagt je af of de twee mannen nog met elkaar gesproken hebben. Had de ambtenaar nog een troostend woord voor Willem? Of was de afstand tussen de twee mannen van verschillende standen daarvoor te groot?

Herrezen, na 36 jaar?

En dan nu het raadsel. Want op woensdag 9 januari 1861 trouwt Willemina Gerritsen van der Hoop met Johannes Castelijn in Zutphen. Uit het uittreksel van het geboorteregister van Deventer blijkt Willemina geboren op 26 december 1824. Dus ze is niet 2 dagen na haar geboorte overleden, zoals we dachten!

Maar wat is er dan wel gebeurd? Wie is er dan overleden op 28 december 1824? Is Willemina wel echt degene die ze zegt te zijn? Kortom, wat kan er gebeurd zijn in 1824?

In de kantlijn van de overlijdensakte van Willemina, hierboven afgebeeld, staat dus de aantekening die misschien de oplossing kan brengen. Helaas is het moeilijk leesbaar wat er staat. Er wordt een nummer vermeld. Waar heeft het betrekking op? Het laatste woord lijkt enigszins op “vreugd”of iets dergelijks. Of is de wens de moeder van gedachte?

Wie het weet mag het zeggen. Wat ik wel weet is dat, zoals ik al eerder meldde, de registers van de Burgerlijke Stand niet altijd even betrouwbaar zijn.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *