Over mezelf

Wie is Jan?

Kort gezegd, Jan is de optelsom van al zijn voorouders plus wat hij er zelf en zijn omgeving er nog aan heeft toegevoegd.

Dat geef hij weer door aan zijn nakomelingen, of zij dat nu leuk vinden of niet.

En dat, beste lezer, is nu wat we noemen, ‘the circle of life’.

Mijn afkomst

Als geboren Rotterdammer houd ik van aanpakken. Tot op zekere hoogte. Want al ben ik in Rotterdam geboren, ik heb er nooit gewoond. Ik ben opgegroeid in Den Haag en omstreken. En als echte Hagenaar houd ik ook van een goed plan, een logisch plan waarmee je je doelen kunt halen. Zodoende is mijn motto: eerst denken dan doen.

Denken en doen

Logica is belangrijk voor mij. Alles gebeurt met een reden, ook al is het vaak onmogelijk de reden te achterhalen. Dat verklaart ook mijn belangstelling voor geschiedenis. Voor alles wat al gebeurd is. Want alleen door de geschiedenis te kennen kun je iets zeggen over de toekomst. Door het leggen van verbanden tussen gebeurtenissen uit het verleden zijn we in staat met de nodige slagen om de arm iets te voorspellen over wat ons te wachten staat.

Zij die vóór mij kwamen

Zo kan ik ook leren van de mensen van wie ik de genen heb geërfd. Wie waren zij, wat deden zij, wat dachten zij? Waar hoopten zij op, waar droomden zij van, waar rekenden zij op? Waar waren ze bang voor, waar werden ze boos van?

Dankzij het feit dat steeds meer archieven online komen en steeds meer mensen met elkaar in contact kunnen komen, wordt het steeds beter mogelijk een glimp op te vangen van hoe mijn (en mogelijk ook uw) voorouders geleefd hebben.