Voorouders van lang geleden

Er zijn verhalen over voorouders met de volgende namen

Gerritsen van der Hoop

De Vries

Baer

Verbiest

Kamper

Block

Benner

Segaar

Van Noessel

In elk verhaal kunnen de namen van mijn voorouders voorkomen. Soms spelen ze een hoofdrol, soms worden ze zijdelings genoemd.Verhalen kunnen in de loop der tijd worden aangepast als er nieuwe informatie boven water is gekomen.

Veel leesplezier!

Hendrik Gerrits

Olieslager te Zwolle en te Hattem

Willemina van der Hoop

Werd ze 2 dagen of 90 jaar oud?

Jo Benner

Van Den Haag naar Rotterdam

Kwartierstaten van Jan’s ouders

Neem ze door en vul ze aan.

Leidenaren met een franse oorsprong

De Segaar’s en de Verbiest’en zijn al eeuwenlang verbonden aan Leiden.

Over deze website

Waar kom je vandaan?

Genealogie of stamboomonderzoek

Ik, als mens, kom natuurlijk uit een lange lijn van voorouders. Hoe ik nu leef en in het leven sta is voor een groot deel mede bepaald door mijn opvoeding.

Die opvoeding kreeg ik van mijn vader en moeder. En zij hebben weer een groot deel van hun normen en waarden meegekregen van hun ouders. Zo worden die, uiteraard aangepast aan de heersende tijdgeest, van generatie op generatie overgedragen.

Aangezien iedereen minimaal een vader en een moeder heeft gehad neemt het aantal voorouders per generatie dat je terug in de tijd gaat telkens met een factor twee toe. Ga je zo’n zes generaties terug in de tijd, dan heb je het dus al over 64 voorouders, 32 mannen en 32 vrouwen. Het uitzoeken van de namen van deze mensen, samen met de feitelijke gegevens die bij hen horen, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata wordt ook wel genealogie genoemd. Het is niet moeilijk maar wordt wel steeds lastiger naarmate je verder terug in de tijd gaat. Als je er meer over wilt weten kun je op heel veel websites terecht.

Veel leuker en tegelijk veel moeilijker is om te achterhalen hoe je familie vroeger leefde, wat ze deden als beroep, waar ze woonden, kortom, je probeert een beeld te krijgen van hun omstandigheden.

Daarvoor moet je je beperken tot een kleine selectie van je voorouders. Je moet je ook verdiepen in de geschiedenis om een beeld te krijgen van de algemeen heersende omstandigheden in de tijd dat ze leefden.

Veel moeilijker dus maar ook veel interessanter! Want hoe langer je je met een aantal voorouders bezig houdt en hoe dieper je graaft in hun situatie, des te meer krijgen ze een “gezicht” en worden ze, ook al zijn ze al eeuwen geleden overleden, langzaam maar zeker weer een deel van je familie. Dat graven werkt bijna verslavend.

of wilde je iets zeggen?

De inhoud van deze website verandert regelmatig. Natuurlijk kan er van alles mis gaan. Heb je tricks & tricks? Laat het me weten!